top of page

Privacyverklaring voor onze klanten

Laatst bijgewerkt op 25-5-2018

Verwerkingsverantwoordelijke:

Naam bedrijf

 Salon Tres Chic

Adres en plaats

 Spoorlaan 438, 5038CH Tilburg

KvK-registratienummer

 64365042

Website-URL

www.salontreschic.nl

Telefoonnummer

 013-5907996

Contactpersoon

 Mw. C. Erkeland

Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten zoals beschreven in deze privacy-verklaring.

Voor uw eventuele vragen en verzoeken kunt u de contactpersoon bellen of e‑mailen.

Wij verwerken uitsluitend deze persoonsgegevens van u

  • Voor- en achternaam

  • E‑mailadres

  • Telefoonnummer

  • Uw wensen voor behandeling (kleur, verzorgingsproducten, etc.)

Wanneer verzamelen wij deze persoonsgegevens en met welk doel

Deze gegevens verzamelen wij bij het maken van een afspraak voor de salon. Wanneer u telefonisch afspreekt, noteert de medewerk(st)er uw gegevens in de computer. Wanneer u een afspraak maakt via de website, vult u uw gegevens zelf in het afspraakformulier in.

Uw e‑mailadres wordt gebruikt om de afspraak te bevestigen. Uw telefoonnummer gebruiken we om u te kunnen bereiken indien een afspraak onverhoopt afgezegd moet worden of om een andere reden waarbij telefonische afstemming nodig is. Bij speciale promoties kunnen wij u via e‑mail op de hoogte stellen.

Aan de hand van uw naam en wensen met betrekking tot de behandeling kennen wij uw voorkeuren en kunnen wij u beter tot dienst zijn.

Waarom wij deze gegevens mogen hebben

Wij verwerken de genoemde gegevens op basis van de grondslag “Uitvoeren van een overeenkomst”.

Doorgeven en doorverkopen van uw gegevens

Wij verkopen uw gegevens niet door en geven ze aan niemand.

Voor het maken van een online afspraak maken wij gebruik van het programma Barber Booking. Salon Tres Chic is niet verantwoordelijk voor de dataverwerking door het boekingsprogramma. De beheerders daarvan zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die u in het programma verstrekt en hebben hun eigen privacy-beleid, dat voor uw inzage beschikbaar is op hun website.

Of wij bijzondere persoonsgegevens bewaren

Salon Tres Chic verzamelt geen zogeheten bijzondere persoonsgegevens. Foto's die wij voor promotiedoeleinden plaatsen op social media, zijn altijd gemaakt met vooraf gegeven toestemming en zonder dat herkenning van de afgebeelde personen mogelijk is.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Salon Tres Chic bewaart uw gegevens maximaal 1 jaar na de laatste afspraak. Of korter indien u ons schriftelijk verzoekt uw data uit onze database te verwijderen.

Uw persoonsgegevens inzien, wijzigen, aanvullen en verwijderen

Om van uw wettelijke privacyrechten gebruik te maken, kunt u ons gewoon een e‑mail sturen met het verzoek daartoe. Wij vragen u, een verzoek hiertoe  schriftelijk te doen met een e‑mail gericht aan onze contactpersoon. Gebruikt u als afzender alstublieft het e‑mailadres dat wij van u hebben gekregen.

Bij privacyrechten kunt u op de eerste plaats denken aan uw recht tot het inzien van uw gegevens, het laten corrigeren daarvan, hun aanvulling of hun verwijdering. Wij hebben de plicht, aan uw verzoek binnen 72 uur te voldoen.

Wanneer u ons verzoekt, uw gegevens uit onze database te verwijderen, zullen wij uw verzoek tevens doorgeven aan de beheerders van onze boekingssite, opdat zij ook daar uw gegevens zullen verwijderen. 

Voor meer informatie over uw privacy-rechten onder de Algemene Verordening Gegevens­bescherming verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In de onderstaande tabel wordt u via de links doorgeleid naar de informatie op de AP-website.

dataportabiliteit

Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).

vergetelheid

Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).

inzage

Recht van Betrokkene, zijn of haar  persoonsgegevens in te zien.

rectificatie en aanvulling

Recht van Betrokkene op correctie en wijziging van de gegevens die u van hem/haar verwerkt.

beperking van de verwerking

Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

geautomatiseerde besluitvorming en profilering

het recht op een menselijke blik bij besluiten

bezwaar

Bezwaar tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens kenbaar maken.

 

Cookies

De website van onze kapsalon gebruikt uitsluitend “technische” cookies, die tot taak hebben, het technisch functioneren van de site te ondersteunen. Wij gebruiken geen andere typen cookies.

Mochten wij later alsnog cookies toevoegen met andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een gebruikersprofiel ten behoeve van gerichte advertenties, dan zullen wij u per e‑mail en via onze website van de wijziging op de hoogte brengen en u door middel van aankruisvakjes de keus bieden, zulke cookies al dan niet te accepteren.

Voor cookies die op onze boekingswebsite worden gebruikt, zijn de beheerders van die site verantwoordelijk. Voor inzage in hun beleid ten aanzien van cookies verwijzen wij u daarheen.

Beveiliging en Datalekken

De persoonsgegevens die in ons bezit zijn, worden bewaard op computerapparatuur die aan moderne eisen voldoet wat beveiliging betreft. De toegang tot de database is beschermd met een wachtwoord dat alleen aan onze bevoegde medewerker bekend is. Voor de beveiliging van de boekingssite verwijzen wij naar de beheerders daarvan.

Mocht door enige oorzaak een situatie zijn opgetreden, dat persoonsgegevens aan onbevoegden bekend zouden kunnen worden, zodat sprake is van een beveiligingsincident genaamd “datalek”, dan hanteren wij een procedure om gevolgen daarvan te voorkomen en, indien toch ingetreden, te verzachten. Wij informeren de betrokken personen over de gebeurtenis en wat zij, zo mogelijk, zelf aan maatregelen kunnen nemen. Het incident en de genomen maatregelen melden wij bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page